Obchod

Business, tedy obchod, je hybnou silou světa, jak ho dnes známe. Koupit si můžeme v podstatě cokoli, od různých materiálů, produktů a polotovarů, až po služby, informace, reklamu… Dále business může být místní, celostátní, ale i mezinárodní. Dokonce odkudkoli můžeme obchodovat s čímkoli prostřednictvím internetové komunikace a s kýmkoli na jiném místě naší planety. Pro obchodování mimo naši planetu, zatím nemáme dostatečné znalosti a technické vybavení. business osoba.jpgObchodovat s mimozemšťany nezvládáme. Ale myslím, že i to je otázkou času.
Obchodování probíhá na různých úrovních. Na úrovni místní, národní a mezinárodní. Na úrovni velkoobchodní i maloobchodní. Na úrovni individuální i hromadné. Předmětem směny jsou věci hmotné i nehmotné, informace i předměty. Je toho nepřeberné množství. Záleží na každém, co potřebuje, trh dokáže uspokojit téměř všechny potřeby, jaké Vás mohou napadnout. Díky technickému pokroku můžete i obchodovat na burze s cennými papíry i komoditami.
Obchodování, i jednání jsou dnes často upravené různými pravidly, kterým podléhá jak samotný průběh obchodování, tak i styl oblékání, chování a obouvání. Tento styl je často orámován kombinací černé a bílé, společenských obleků u dam i pánů. Dokonce i doplňky a prostředí obchodování musí mít určitý vzhled, aby byl mírný a nerušil svou rozjařeností samotný proces obchodování. Jednání probíhají v restauračních zařízeních, kavárnách, i business sálech a místnostech společností. I teplota musí být příjemná, nikdo se při obchodování nechce upéct, ale ani umrznout, čelit silnému větru a dešti na ulici. Nikdo nechce při obchodování být rušen ani ruchem ulice, ruchem výrobní části podniku a podobně.business jednání.jpg
Business se dá plánovat předem v podnikatelském plánu, do kterého se uvádí, s čím chceme obchodovat, kde, jak, jaký zisk a náklady na jeho vytvoření očekáváme, zda chceme svou obchodní činnost rozšiřovat pouze v jedné zemi, nebo do více zemí. Jak zamýšlíme nakládat se ziskem, jaké odvody státu ze zisku máme povinnost odvést, jak a kde chceme naší činnost propagovat, kolik hodláme investovat do propagace, kolik do rozšiřování naší obchodní činnosti.