Linuxová učebna či virtuální třída? Ne-známé pojmy dnešního vzdělávání

Slyšeli jste již někdy něco o linuxové učebně? Pokud ne, pak rozhodně nevěšte hlavu, jelikož jste na správné adrese. Linuxová učebna je totiž učebna , která je určena pro nejmenší žáky a má operační systém zvaný Edubunt.

žárovka na obrazu

Programy dokáží těm nejmenším nabídnou zábavu, ale hlavně poučení. Je zde velmi malý rozdíl mezi hrou a výukovým programem.

Nejedná se pouze o kreslící nebo objevitelské a zábavné hry, ale také o hlavolamy, kreslící programy, hry procvičující paměť v bludištích, zeměpisné aktivity a spoustu dalších. Rozhodně je z čeho vybírat.

Možná již víte o tom, že na základních školách jsou žáci vyučování novým předmětům, mezi které patří Mediální výchova a Informační gramotnost. Tyto předměty byly do vyučování zařazeny proto, aby si žáci v životě poradili s výhodami ale i nástrahami technologií.
zápisky do sešitu

Ani vysoké školy ale nezapomínají na digitalizaci. Závěrečné diplomové práce si nechávají vložit do digitalizovaných souborů a to nejen pro uchování, ale i pro případné odhalení kopírování.

Díky anglickým pojmům vznikla slova jako e-learning, e-twinning, management znalostí apod.
čtení z kindle

Existuje dokonce i virtuální třída. Ti, kteří studují ve virtuální třídě (nejčastěji se jedná o distanční formu studia na vysoké škole nebo při vzdělávání v nejrůznějších kurzech), přistupují ke vzdělávacímu kurzu pomocí internetového prohlížeče. Kurz se nejčastěji skládá z výkladů, autotestů apod. Něco takového odpovídá několika hodinám prezenční výuky.

Velmi známý je také Moodle. K jeho největší výhodě patří fakt, že je možné se několikrát vracet a procházet složitá témata nebo pasáže a studovat v libovolném časovém objemu. V Moodlu lze vypracovávat testy, které jsou online, zapojovat se do diskuzních fór apod.

Za zmínku určitě stojí i Hosting. Problémem ale může být nespolehlivost komunikace. V dnešní době se od něj ale upustilo a začal se používat e-learning pomocí formy hostingu. V současné době ale existují společnosti, které dokáží nabídnout akreditované kurzy podle zákona. Nedá se ale využít pro všechny vzdělávací aktivity.