Obchod

Business, tedy obchod, je hybnou silou světa, jak ho dnes známe. Koupit si můžeme v podstatě cokoli, od různých materiálů, produktů a polotovarů, až po služby, informace, reklamu… Dále business může být místní, celostátní, ale i mezinárodní. Dokonce odkudkoli můžeme obchodovat s čímkoli prostřednictvím internetové komunikace a s kýmkoli na jiném místě naší planety. Pro obchodování mimo naši planetu, zatím nemáme dostatečné znalosti a technické vybavení. business osoba.jpgObchodovat s mimozemšťany nezvládáme. Ale myslím, že i to je otázkou času.
Obchodování probíhá na různých úrovních. Na úrovni místní, národní a mezinárodní. Na úrovni velkoobchodní i maloobchodní. Na úrovni individuální i hromadné. Předmětem směny jsou věci hmotné i nehmotné, informace i předměty. Je toho nepřeberné množství. Záleží na každém, co potřebuje, trh dokáže uspokojit téměř všechny potřeby, jaké Vás mohou napadnout. Díky technickému pokroku můžete i obchodovat na burze s cennými papíry i komoditami.
Obchodování, i jednání jsou dnes často upravené různými pravidly, kterým podléhá jak samotný průběh obchodování, tak i styl oblékání, chování a obouvání. Tento styl je často orámován kombinací černé a bílé, společenských obleků u dam i pánů. Dokonce i doplňky a prostředí obchodování musí mít určitý vzhled, aby byl mírný a nerušil svou rozjařeností samotný proces obchodování. Jednání probíhají v restauračních zařízeních, kavárnách, i business sálech a místnostech společností. I teplota musí být příjemná, nikdo se při obchodování nechce upéct, ale ani umrznout, čelit silnému větru a dešti na ulici. Nikdo nechce při obchodování být rušen ani ruchem ulice, ruchem výrobní části podniku a podobně.business jednání.jpg
Business se dá plánovat předem v podnikatelském plánu, do kterého se uvádí, s čím chceme obchodovat, kde, jak, jaký zisk a náklady na jeho vytvoření očekáváme, zda chceme svou obchodní činnost rozšiřovat pouze v jedné zemi, nebo do více zemí. Jak zamýšlíme nakládat se ziskem, jaké odvody státu ze zisku máme povinnost odvést, jak a kde chceme naší činnost propagovat, kolik hodláme investovat do propagace, kolik do rozšiřování naší obchodní činnosti. 

Máte eshop? Posviťte si na podmínky

Obchodní podmínky jsou důležitým podkladem pro uskutečnění obchodu na dálku. Představují základní dokument upravující vzájemné vztahy obchodních partnerů. Tedy vás na straně prodejce zboží či služby a nakupujícího, který sedí právě teď u monitoru a vybírá si zboží nebo službu z vaší nabídky.
Povinnost seznámit nakupujícího se zněním obchodních podmínek
Obchodní podmínky musí být zveřejněny na stránkách vašeho eshopu přehledným a jasným způsobem. Měly by být proto přístupné přímo z hlavní stránky eshopu. Zákazník musí být informován o zásadních náležitostech uzavírané obchodní smlouvy ještě před odesláním objednávky.ruce vybírající zboží na tabletu.jpg
Zároveň také musíte zajistit souhlas zákazníka s tím, že vaše obchodní podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí s nimi. K tomu se nejčastěji využívá zaškrtávací políčko v objednávkovém formuláři. Nezapomeňte také k příslušnému políčku nahrát hypertextový odkaz na aktuální znění podmínek.
Ochrana osobních údajů po květnu 2018
Před datem účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů v roce 2018 bývala součástí obchodních podmínek eshopů standardně také problematika ochrany osobních údajů. Toto řešení však dnes již díky platnosti nového nařízení není možné. Ochrana osobních údajů musí být samostatným dokumentem. Zákazník tak musí před učiněním objednávky potvrdit nejen samotné obchodní podmínky, ale také formulář GDPR. blondýnka u PC.jpg
Povinnost dodat obchodní podmínky v textové podobě
Textová podoba obchodních podmínek musí být opakovaně zobrazitelná a uchovatelná. Samotný hypertextový odkaz na webovou stránku tedy nestačí. Takové podmínky totiž mohou být v čase měněny. Proto se jako optimální řešení jeví přiložení textového dokumentu v podobě PDF souboru do přílohy emailu potvrzujícího objednávku. Tím bude povinnost dodat obchodní podmínky tak, aby nemohlo dojít k dodatečné změně, splněna.